DünyaGüncel

Yoldaş Devji ile Röportaj: “Ordusu Olmayan Halkın Hiçbir Şeyi Yoktur!”

People’s March, bir Gerilla Bölgesi’nde Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu (PLGA) 20. Yıl kutlamaları vesilesiyle Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkezi Askeri Komisyon (CMC) Sorumlusu yoldaş Devji ile bir araya geldi. Buluşmada, PLGA'nın şu andaki düzeyi, hedefleri, başarıları, başarısızlıkları ve gelecekteki seyri hakkında uzun uzun konuştu.

Bu röportaj People’s March’ın Şubat 2021 tarihli 16. sayısında yayımlanmış, Özgür gelecek tarafından okurlarımızla paylaşmak üzere Türkçe’ye çevrilmiştir.

People’s March: Kızıl Selamlar Yoldaş Devji! Öncelikle bize mevcut durumdan bahsedebilir misiniz?

Devji: Kızıl Selamlar! HKP(Maoist) Merkez Komitesi, Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu’nun (PLGA) 20. Kuruluş Yıldönümünü, 2 Aralık 2020’den başlayarak bir yıl boyunca kutlamaya karar verdi. Bu durumda şanlı PLGA’mız hakkında bana konuşma fırsatı verdiği için People’s March’a teşekkür ediyorum.

PM: PLGA’yı nasıl tanımlıyorsunuz?

Dj: Büyük Marksist öğretmenimiz Karl Marx, devrimin şiddetli olacağını söyledi. Partimiz, ülke halkının bu çürümüş toplumsal sistemden kaynaklanan temel sorunlarının ancak Halk Savaşı yoluyla bu sistemi yok edip sömürücü emperyalist sınıfları, komprador bürokratik kapitalist ve feodal toprak ağalarını devirerek, tüm ezilen sınıflar, toplumsal kesimler, milliyetler vs. için gerçek bir Yeni Demokratik Devlet kurarak çözüleceğine karar verdi. PLGA, Naxalbari devrimci köylü ayaklanmasının görkemli mirası ve Kanksha, Sonarpur, Srikakulam, Bhirbhum, Lakhimpur-Kheri gibi mücadelelerle ortaya çıktı.

Mücadeleler daha sonraki yıllarda Marksizm-Leninizm-Maoizm teorisinin rehberliğinde Komünist Parti’nin proleter liderliği altında birleştiğinde ve militan bir biçim aldığında, PLGA Halk Ordusu olarak şekillendi. PLGA, Partinin elindeki üç muhteşem silahtan biridir.

PLGA, ülkenin işçilerinin, köylülerin ve diğer ezilen sınıfların, ezilen toplumsal kesimlerin ve ezilen ulusların çıkarları doğrultusunda çalışan siyasi bir ordudur. Bu, Halk Kurtuluş Ordusu’na (PLA) dönüşecektir. Gerilla savaşı, hareketli ve konuma bağlı savaş yoluyla kırsal alanlarda kurtarılmış alanlar kurar ve nihayetinde kasabaları kuşatır ve ülkenin her yerinde halkın devlet iktidarını kurar. Şu anda, ülkedeki devrimci hareketin 13 eyaletinde farklı seviyelerde toplam 17 devrimci gerilla oluşumu var. Sınıf mücadelesinin ve gerilla savaşının yoğun olduğu ve pratik olarak iktidar sorunuyla uğraşan alanlarda daha gelişmiş PLGA oluşumları vardır.

PM: PLGA’nın Hint Devrimi’ndeki rolü nedir?

Dj: PLGA’nın Hint Devrim Hareketi’ndeki rolünü Hint toplumunun belirli özelliklerinden anlayabiliriz. Ülkemizde 72 yıldır hüküm süren resmi veya sahte bağımsızlık, çeşitli ezilen sınıfların, toplumsal kesimlerin ve milliyetlerin temel sorunlarının hiçbirini çözmedi. Sanayi işçileri dahil tüm emekçi kitlelere yönelik şiddetli sömürü ve acımasız baskı mevcut. On milyonlarca işçi sokağa atılıyor. Kırsal nüfusun yaklaşık yarısı topraksız. Toprak sahibi köylülüğün yüzde 85’i, aile başına 5 dönümden az olan fakir ve alt orta sınıfa aittir. Emperyalist küreselleşmenin son otuz beş yılında ülkede 300 binden fazla çiftçi intihar etti. Yoksulluk hızla artıyor. Ülkenin öğrencileri ve gençleri artan işsizlikten bıkmış durumda. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (MSME) olarak tanımlanan endüstriler, Modi hükümetinin ülkedeki emperyalistlerin ve onların kompradorlarının lehine olan saldırgan politikaları nedeniyle büyük zarar görüyor.

Ezilen kesimler, Brahmanik Hindutwa faşist politikaları tarafından giderek daha fazla saldırıya uğruyor. Kadınlara yönelik vahşette günden güne artış var. Dalit halkına yönelik insanlık dışı ve alçakça saldırılarda artış var. Milyonlarca kabile insanı ve köylü, faşist devlet tarafından yüzyıllardır işledikleri topraklarından uzaklaştırılıyor. Tüm ezilen uluslar, kendi kaderlerini tayin hakkı için haklı mücadelelerini ezen Hintli yayılmacıların demir postalları altındadır.

PM: Bize PLGA’nın ve halkın, faşist devlet tarafından merkezi devlet ve paralı güçleri aracılığıyla yirmi yıl içinde gerçekleştirilen bir dizi karşı-devrimci saldırı kampanyasına karşı savaşma deneyimini anlatabilir misiniz?

Dj: Devlet, ülkedeki devrimci hareketi yok etme girişiminde ABD emperyalistlerinin LIC (Hayat Sigortası Şirketleri) politikasını izliyor. Devrimci harekete, yani partiye, PLGA’ya ve halka karşı, devrimin değerli ürünlerini yok etmek için boşuna bir karşı devrimci saldırı başlattı. İlçe düzeyinde DRG, DVF, DF gibi çeşitli kontra gerilla kuvvetleri, Greyhounds, C-60, Hawk Force, STF, SOG, Jaguar ve Thunderbolt gibi eyalet düzeyinde komando kuvvetleri, CRPF’nin COBRA’sı oluşturulmuştur. CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF ve Merkezi Ayrılmış Taburlar gibi diğer tüm paramiliter kuvvetler birlikte 6 lakh’ı (yüz bin –ÇN) aşan bir miktardır. Egemen sınıflar, bu güçlere ek olarak 2020’de Hint Ordusu’nun özel birimlerini kılık değiştirerek konuşlandırdı. PLGA, tüm bu güçlere karşı kitlelerinin desteğiyle kahramanca savaşıyor. Son yirmi yılda 4.520 yoldaş, Hindistan’daki Halk Savaşını geliştirmek için canını verdi. Devrimci hareketin çeşitli eyaletlerinde Jan Jagaran, Sendra, Barış Komitesi, Harmad Vahini ve Salwa Judum gibi beyaz milis hareketlere karşı savaştı.

Tüm bu karşı devrimci saldırılar, ülkedeki devrimci hareketi ortadan kaldırmada başarısız oldu. Ardından Hintli yönetici sınıflar, 2009’da bir kez daha tüm Hindistan çapında Yeşil Av Operasyonu (Green Hunt Operasyonu-OGH) ismini verdiği saldırısını başlattı. PLGA, Partinin rehberliğinde, halka güvenerek ve onların aktif katılımıyla, bu barbar düşman kampanyalarının her birine karşı savaşmayı başardı. Halkın ve PLGA’nın kahramanca direnişi karşısında, merkezi ve eyalet hükümetleri, bu karşı-devrimci Yeşil Av Operasyonu ile hedeflerine ulaşmada bir kez daha başarısız oldular.

Gerilla savaşının ülkenin çeşitli yerlerinde yoğunlaşmasıyla birlikte, ülkenin yönetici sınıflarının bir başka karşı-devrimci saldırıya ihtiyacı ortaya çıktı. Emperyalistler, tüm dünyadaki ekonomik krizin bir parçası olarak, Hindistan gibi ülkelerin doğal kaynaklarını daha da yağmalamaya kararlılar. Komprador yöneticiler, emperyalist Çok Uluslu Şirketlerle yüzlerce anlaşma yaptı. HKP (Maoist) ve onun muhteşem silahı PLGA’nın rehberliğinde ülkenin ezilen halkının artan direnişi sömürücü sınıfların önüne çıktı. Devrimci hareketi ortadan kaldırmak amacıyla 2017’de çok yönlü karşı-devrimci stratejik “SAMADHAN” saldırısını başlattılar.

Halk, bu şeytani toplumsal sistemi yok ederek düşman sınıflara karşı nihai zaferi kazanana ve yeni demokratik iktidarı kuruncaya kadar savaşmak zorunda olduklarını biliyor. Halk Parti ve PLGA ile birliktedir. Bu, halkın gerçek gücüdür. Bu, Partinin ve PLGA’nın gerçek gücüdür.

PM: PLGA’nın başarılarını ve başarısızlıklarını açıklayabilir misiniz?

Dj: PLGA’nın başarıları, Partinin siyasi-askeri çizgisine dayanıyor. Hattımız Uzun Süreli Halk Savaşı olarak test edildi ve çelikleştirildi. Temel çizgi olarak PLGA, kitle tabanını inşa etmeye büyük önem verir ve devrimci güçleri korumanın yanı sıra düşman kuvvetlerini mümkün olduğu ölçüde yok etmek için savaşır. Devlet iktidarının ele geçirilmesi, güç gerektiren devrimin temel görevidir. PLGA’nın düşman güçlerine şiddetle karşı koyduğu ve halkın devlet iktidarının organlarını kurduğu ülkenin çeşitli kırsal bölgelerinde yerel yönetimi ortadan kaldırdık. Bu önemli bir siyasi başarıdır.

Uzun Süreli Halk Savaşı teorisini PLGA’yı Halk Kurtuluş Ordusu’na (PLA) dönüştürme yönünde yaratıcı bir şekilde uygulayarak geliştiriyoruz. Öznel gücümüzü, savaşma yeteneğimizi geliştirmek ve hareketin alanlarını siyasi ve örgütsel çalışmalarla genişletmek, gerilla savaşını yoğunlaştırmak ve düşmandan silah temin etmek için amansız bir şekilde çabalıyoruz.

Bu süreçte, geçtiğimiz 20 yılda hareketli savaş özelliklerini taşıyan birkaç büyük gerilla eylemi gerçekleştirdik. DK (Dandakaranya) ve BJ’deki Mukram ve Kajara gibi düşman kuvvetlerinden bir müfrezenin yok edildiği pusularda görece büyük sayılarda düşman kuvvetlerini yok ettik ve Mukaram’da bir CRPF bölüğünü ortadan kaldırdık. Neredeyse tüm bu büyük savaşlarda halkımızın kuvvetleri düşman kuvvetlerinden çok sayıda silah ele geçirdi ve silahlandı. Bu büyük gerilla savaşlarında hareketli savaşın bazı özellikleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz 20 yıl içinde PLGA 3.058 düşmanı ortadan kaldırdı ve 3.604 merkezi ve eyalet silahlı kuvvetlerini yaraladı ve bunlardan 3.240 silah ve 154.247 mermi (güncel sayılar) ele geçirdi. Eylemler geçici olarak paramiliter kuvvetlerin saldırganlığını bir ölçüde içerir. Mart 2020’de Minapa pususu, düşman kuvvetlerinin merkezi ve eyalet kuvvetleri kisvesi altında Hint Ordusu’nun özel bir birimini dahil ettiği için PLGA açısından yeni ve daha yüksek bir deneyimdir. Bu bir başka önemli başarıdır.

Silahlanma, tüm savaşlarda önemli bir faktördür ve PLGA bu pratiğini geliştirmektedir. Yoldaş Arvind (Yoldaş Dev Singh, Merkez Komite ve Polit Büro üyesi, 2018 Mart ayında şehit edildi), gerilla güçlerinin yardımıyla El Yapımı Patlayıcıların hazırlanmasında örnek olmuştur. Bihar-Jharkhand’ın gerilla bölgelerinde kimyasallarla deneyler yaptı ve bu değerli deneyimi tüm alanlara yaydı. Devlet, OGH’den (Yeşil Av Operasyonu) bu yana savaşta hareketin tüm ana alanlarını çevreliyor, sivil ve askeri malzemeleri mahrum bırakıyor ve halka, Parti’ye ve PLGA’ya saldırıyor olsa da, gerilla yerel kaynaklara dayanarak el yapımı silahlar ve patlayıcı malzemeler hazırlıyor. PLGA, devletin sert ablukalarına rağmen halk aracılığıyla savaşmak için malzeme temin edebiliyor.

Bu, Halk Savaşının bir başka başarısıdır. Bunlar PLGA’nın ve insanların en büyük başarılarıdır. Bu olumlu deneyimlerden yola çıkarak önümüzdeki süreçte düşmanın her türlü faşist saldırısına karşı savaşabileceğimize eminiz.

Büyük başarısızlıklara gelince, PLGA, gerilla savaşı kurallarının uygulanmasını ihmal ettiğinde ise başarısız oluyor. Gereksiz kayıplardan kaçınarak gücünü koruyamaması PLGA’nın başarısızlığıdır. Ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük düşman saldırılarında çok sayıda kadromuzu kaybettik. 2011’den beri ağırlıklı olarak kayıplara uğradık. Kayıplar olumsuz etki gösteriyor. Savaşa katılımları etkiler, çok az kadro güvenini yitirir, zayıf unsurlar düşmana teslim olur ve hatta bazıları hainlere dönüşür. Durumu defalarca gözden geçiriyor ve uygulamamızdaki hataları düzeltmeye çalışıyoruz. Zayıflıklarımızın ve eksikliklerimizin mutlaka üstesinden geleceğiz. Ama başarısızlıklara aldırış etmiyoruz. Halkın savaşı yenilmezdir; Halk Ordusu yenilmezdir.

PM: PLGA halkla nasıl bütünleşiyor?

Dj: PLGA’nın tek amacı halka hizmet etmek ve halkın devlet iktidarını kurmak için düşmana karşı savaşmaktır. Halk Ordusu, üç sınıfın –Emperyalizm, Komprador Bürokratik Kapitalizm ve Feodalizmin- geniş halk kitlelerinin temel düşmanları olduğunu, onları sömürü ve baskıdan kurtarmak ve gerçek bir demokratik toplum inşa etmek için devrimci siyasette canlandırmanın bir parçası olarak, onları sınıf mücadelelerinde harekete geçmek ve kurtuluşları için örgütlenmek gerektiğini propaganda ediyor. HKP (Maoist), Yoldaş Mao’nun uluslararası proletaryanın büyük öğretmeni tarafından formüle edilen Uzun Süreli Halk Savaşı teorisini, onun yasalarını ve görevlerini ülkemizin somut koşullarına yaratıcı bir şekilde uyguladı. Sadece halka ve halkın kültürüne saygı duymakla kalmaz, aynı zamanda onların kültürel faaliyetlerine de kapsamlı bir şekilde katılır. Sınıf çizgisini ve kitle çizgisini kesinlikle takip eder. Halka birçok yönden hizmet eder. Sağlık hizmeti sağlar. Tarımsal üretim faaliyetlerine katılır. Orman ürünlerini toplamaya yardım eder. PLGA bu şekilde halkın muazzam sevgi ve şefkatini kazanmıştır. Halk sevgili genç erkek ve kızlarını, onu güçlendirme ve halkın savaşını ilerletme sorumluluğu olarak PLGA’ya gönderiyor. Halk PLGA’ya çok yakındır ve hatalarını eleştirmekten çekinmezler. Böylece PLGA, gerçek ve güçlü bir Halk Ordusu olarak adım adım çelikleştiriliyor ve çelikleşiyor. B süreç içinde de Partiyi ve Birleşik Cepheyi güçlendiriyor.

PM: PLGA’daki kadın kadroların kahramanca eylemleri hakkında haberler var. Bu gelişmeyi nasıl sağladınız?

Dj: Kadınlar, toplumda en çok ezilen toplumsal kesim. Onlar toplumun yarısıdır. Muazzam bir güce sahipler. Partimiz ve PLGA, ataerkillik dahil düşmana karşı birçok sınıf mücadelesine önderlik etmiş ve toplumda bir nebze de olsa değişiklik geliştirmiştir. Partimiz, parti, PLGA ve Birleşik Cephe örgütü olmak üzere üç cephedeki kadrolar arasında ataerkil değerleri yıkmak ve kadın kadroların gücünü ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kadınların PLGA’nın neredeyse yüzde yirmi ila yarısını oluşturması onların özlemlerini ortaya koyuyor. Onları tüm cephelerde her kademede lider kadro haline getirme görevimiz var.

PM: Askeri harekatlarda PLGA’nın politikası nedir?

Dj: Parti, askeri eylemler politikasını sınıfsal çizgi-kitle çizgisine dayanarak formüle etti. PLGA da Partinin bu formülasyonunu takip etmektedir. Sömürücü egemen sınıfların silahlı kuvvetleri çoğunlukla ezilen kitlelerden oluşmaktadır. Bu nedenle Parti ve PLGA silahlı kuvvetlere silahlarını halka değil efendilerine yöneltmeleri çağrısında bulunuyor. Ve aynı zamanda sürekli olarak onları silah bırakmaya çağırıyor. PLGA, teslim olan düşman unsurunu ortadan kaldırmaz. Yaralı düşmanı tedavi eder. Ancak silahlı kuvvetler halka ve PLGA kadrolarına acımasız saldırılar yaptığında, biz de aynı şekilde misilleme yapıyoruz. Ayrıca acımasız polis muhbirlerini ve sınıf düşmanlarını da ortadan kaldırır. Partinin siyasi ve örgütsel görevlerinden biri, düşman güçlerini ezilen herhangi bir sınıf veya kesim gibi örgütlemektir. Parti Komitesi, askeri politikayı ihlal edenlere disiplin cezası verir.

PM: PLGA’nın diğer ülkelerin Maoist partilerinin Halk Ordularıyla ilişkileri var mı?

Dj: Partimiz ve PLGA proleter enternasyonalizmini selamlıyor. Uluslararası proletaryanın Komünist Partileri ve Halk Orduları ile Partimizin ideolojik ilişkileri vardır. PLGA yıllar önce Nepal’deki PLA kadrolarına eğitim verdi. Partimiz, Kuzey Doğu silahlı örgütlerinin mücadelesini destekliyor. Filipinler’de, Türkiye’de, Kürdistan’da ve diğer silahlı mücadelelerde Halk Savaşı’nın deneyimlerini inceliyoruz. PLGA, Filipinler’in Yeni Halk Ordusu (NPA) ve TKP (ML)’nin gerilla ordusu TIKKO ile ideolojik olarak iç içedir.

PM: Partiye, PLGA’ya ve halka mesajınız nedir?

Dj: Tüm Parti ve PLGA, Uzun Süreli Halk Savaşı teorisini ve onun yasalarını ve Bolşevik devriminin deneyimlerini, Çin, Vietnam’daki Halk Savaşı ve öğrenebileceği, anlayışını, inisiyatifini ve etkinliğini geliştirebileceğini, Halk savaşını yürütürken birçok ülkede devam eden Halk Savaşını incelemelidir. Parti Komiteleri ve Askeri Komutanlar, Maoist Uzun Süreli Halk Savaşı teorisinin kurallarının somut devrimci pratikte yaratıcı bir şekilde uygulanmasına son derece önem vermelidir. Ayrıca, devrimci hareketimizin son 50 yıldaki paha biçilmez deneyimlerini, özellikle de PLGA’nın oluşumundan sonraki son 20 yıldaki gerilla savaşı deneyimlerini incelemeli ve siyasi çalışma, toplu çalışma ve askeri çalışma konusunda ustalaşmalı ve yeniden güç kazanmalı, gücünü biriktirmeli ve Halk Savaşını değişen koşullara göre ülkenin her köşesine yayarak genişlemelidir. Ancak bu şekilde geçici gerilemenin üstesinden gelebilir ve büyük başarılara ulaşmanın yolunu açabiliriz. Halkın ezilen sınıfları, toplumsal kesimleri ve milliyetleri, partimizin amaç ve hedeflerini, siyasi çizgisini anlamalı, güçlü bir iktidar olmak için gerçek bir demokratik birleşik cephede birleşmelidir. Ülkenin 1.3 milyarlık geniş kitlesinin kurtuluşunun tek yolu budur.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu