Güncel

TEOG’da Ermeni Soykırımı’nı inkar sorusu

H. Merkezi: Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının ilk oturumları bugün yapıldı. Bu yıl ilk kez, Ermeni okullarında eğitim gören öğrencilere Hıristiyanlıkla ilgili sorular Ermenice soruldu. Ermeni okullarında okumayan Ermeni öğrenciler ise, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavından muaf tutuldu. Türkiye genelinde 572 öğrenci Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden muaf olurken Musevi okulunda okuyan 42 öğrenciye de kendi müfredatlarına uygun sorular soruldu.

Diğer taraftan, TEOG genel sınavında Ermeni Soykırımı’nı inkar eden bir soru soruldu. Sorulan soruda Tehcir Kanunun tamamiyle can ve mal güvenliği sağlanarak gerçekleştirildiğini bunun haricindeki durumun ise olmadığını resmi tarihle uyuşmadığını vurgulamaktadır.

Soru şöyle:

“Soru: Osmanlı devleti çıkardığı tehcir kanunuyla ülkedeki Ermenilerin bir kısmını Suriye Bölgesi’ne göç ettirirken;

-Göç ettirlenlerin vergilerini ertelemiş

-Yol boyunca göç edenleri korumak için memurlar görevlendirilmiş

-Yanlarına diledikleri eşyaları almalarına izin verilmiş

-Ayrıca savaştan sonra göç ettirilenlerin geri dönüşleri için kararname yayınlanmıştır.

Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin uyguladığı tehcir politikası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

a-) Göç ettirilenlerin can güvenliğine önem verilmiştir

b-)Göç edenlerin maddi hakları korunmaya çalışılmıştır.

c-) Tehcirle Anadolu’daki Ermeni Varlığı bitirilmek istenilmiştir.

d-)Tehcir uygulaması yasal bir çerçevede gerçekleşmiştir.”

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu