MakalelerPusula

Sınıf savaşımı hazır reçetelerle yürümez!

Ezilenler ve emekçiler cephesinin farklı kesimlerinde faşist diktatörlüğe karşı mücadele mevzilerinin yaratılmaya çalışıldığı, genel gidişata dair derin kaygıların taşındığı ve çözüme dair tartışmaların, lokal düzeyde pratik eylemlerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesi dönemlerde sınıf savaşımı açısından olanaklar daha bir ortaya çıkar. Bu olanaklardan en iyi şekilde yararlanmak, kendiliğinden oluşan tepkileri bilinçli ve örgütlü bir güce dönüştürmek için, öncelikle kafalarda oluşan soruları yanıtlamak ve biriken öfkeyi doğru bir temelde harekete geçirme iradesine sahip olmak zorunludur.

Bu zorunluluk örgütü, örgütlülüğü, ne yaptığını ve ne istediğini bilen sınıf bilinçli bir duruşu gerektirir. Hiç şüphesiz tarihin akışını değiştirmek için bilimsel bir bakış açısına ve öngörüye sahip olmak şarttır. Bilimsel yaklaşım neden ve sonuçlar arasındaki ilişkiyi doğru saptar. Önceden görür, uyarır ve gereken tedbirleri alır. Öncelikle hangi işe, nereden ve nasıl başlaması gerektiğini asgari düzeyde bilir. Keza teorik, ideolojik, örgütsel derinleşme, tamamen hedefe kilitlenmiş, engelleri aşma cüretine sahip militan bir pratik içinde elde edilir.

Bugün üzerinde durmamız gereken en öncelikli görevlerimizden biri; Zorluklarla savaşan çelikten bir irade ve güce, kendini yenileme dinamiğine sahip devrimin kadro ve militanlarını yaratmaktır. Çünkü; zorlu görevler, zorluklarla savaşma cüretine sahip devrimin militanlarıyla yerine getirilir. Tam da burada bu militanların nasıl yaratılacağı sorusu gündeme geliyor. Bu sorunun ne tek bir yanıtı ne de hazır reçetesi vardır. Ama her halükarda bu sorunun yanıtı sosyal pratikle ilişkilidir. Yüzmeyi öğrenmek için suyla temas kurmak gerekir. Bilmek için başta tarihi tecrübeler olmak üzere, çok yönlü ve kapsamlı olarak öğrenme eyleminde derinleşmek gerekir. Tarihin yaratıcısı olan yığınları örgütleyip harekete geçirmek içinde onlarla ilişki kurmak gerekir.

Yığınlarla ilişki somut sorunlar üzerinde kurulur. Bu demektir ki; işçi sınıfını, köylülüğü, kadınları, gençliği örgütlemeye kalkışan her militan öncelikle bu somut sorunlar üzerinde asgari bir bilgiye sahip olmalıdır. Sağlıklı bir iletişim için bu zorunludur. Soyut söylemler, soyut propagandalar iletişim kurmaktan çok propagandacının çenesini yorar. Dahası karşılığı alınmayan, etkilemeyen her propaganda ajitasyon çalışması bu faaliyeti yürütenlerin moral ve motivasyon düzeyini olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla yalnız sorunların somut olarak tespiti yetmiyor. Bu sorunları anlaşılır sade bir dille dile getiren ve sonuç almak için ısrarlı davranan eğitilmiş insan gücünün gerekliliği olmazsa olmazdır.

Bunun için teorik ve ideolojik eğitim, evrensel tarihi tecrübelerden ve kendi tarihimizden öğrenme, ezilenlerle, emekçilerle ilişki kurma ve onların sorunları üzerinde kolektif bir tartışma yaratma ve daha da önemlisi eylemsel bir pratik çizgide ısrar etme… Tüm bu faaliyetler örgütle, örgütlülükle olur. Ve örgütler de bu pratik faaliyetler içinde Bolşevikleşir. Genç militanlar bu pratik içinde tecrübe kazanır. Sıkça altı çizilen niteliksel gelişme de ancak böyle sağlanır. Yenilgilerine yenilmiş ruh halinin panzehiri militan pratiktir. Umutsuzluğa düşenlerin umudu-ilham kaynağı harekete geçen yığınların gücüdür.

Her işe, her göreve bu gerçekleri görerek, inanarak ve inandırarak başlamak zorundayız. Merkezi görevimize uygun olarak bugün çalışmalarımızda çelişkilerin daha yoğun yaşandığı, ezilenler cephesinde daha çok gelişme dinamiği taşıyan kesimlere yönelmek zorundayız. “Ezilenlerin ezileni” olan ve yaşamın her alanında daha çok baskıya, sömürüye maruz kalan kadın çalışması, olayları ve olguları daha çabuk kavrayan ve harekete geçme potansiyeli taşıyan gençlik çalışması ve tabii ki işçi sınıf içindeki çalışmalarda daha bir derinleşmek. Tüm bu alanlarda farklı düzeyde de olsa atılan bazı mütevazı adımlar vardır. Bu adımların daha hızlı bir tempo kazanması için kolektif çalışma, pratiğimizden öğrenme ve uygulamada ısrarlı ve kararlı bir çizgi izlemek zorunludur.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu