GüncelMakaleler

SENTEZ | 1 Mayıs Yasaklanamaz, 1 Mayıs İradesiyle Umudu Büyüttük!

BMG’nin 1 Mayıs günü pek çok yerde Birleşik Gençlik Meclisleri’yle birlikte ortaya koyduğu duruş ve açığa çıkan enerji, bu topraklarda birleşik mücadelenin büyük bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

2021 1 Mayıs’ı AKP-MHP iktidarının pandemiyle kurduğu pragmatist ilişkiye, işçi sınıfı ve emekçilerin, devrimci-demokratik güçlerin yanıtı adına çok ciddi veriler açığa çıkardı.

Pandemi gölgesinde geçen ikinci 1 Mayıs kutlaması olması sebiyle 2021  Mayıs’ında açığa çıkacak tablo, coğrafyamızda sömürücü sınıflar ile emekçiler-ezilenler arasındaki hesaplaşma ve çatışmanın adeta bir barometresi işlevi görecekti. Nitekim öyle de oldu.

AKP-MHP faşist iktidarı, gündeme geldiği ilk günden itibaren Koronavirüs salgınını “Allahın bir lütfu” olarak gördü ve geride kalan süre içinde sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir çalışma rejimi kurmaya yöneldi.

Salgını bahane eden siyasi iktidar, işçi sınıfı ve emekçilerin 100 yıllık mücadelelerle elde ettiği kazanımlarına göz dikti, daha azgın bir sömürüyü, esnek ve güvencesiz yaşamı sınıfa dayatttı. Sendikalaşmaya ve her türlü örgütlenme girişimine, hak arama talebinin karşısına “salgınla mücadele” adı altında çıktı, engel oldu ve saldırdı.

Coğrafyamızın birçok yerinde, çeşitli taleplerle sokağa taşan işçi direnişlerini önce ücretsiz izinlerle ancak bu işe yaramadığında da artık sınıf için büyük bir yıkıma dönüşen Kod-29 ile savuşturma yoluna gitti.

1 Mayıs ufukta göründüğünde ise açıkça işçi direnişlerini, 1 Mayıs’a yönelik her türlü eylem, etkinlik ve çağrıyı yasakladı. Bir yanıyla Türk burjuvazisinin taleplerinin, ikirciksiz sınıfa ve emekçilere yönelik tutumunu açıkça ortaya koyacak bir şekilde 1 Mayıs yasaklarını yaşama geçirmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz bir kez daha açığa çıktı.

Lebaleb kongreleri ve cenaze törenleriyle geniş kamuoyunda iyice teşhir olan AKP iktidarı, inandırıcılığını kaybettiği gerçeğini umursamadan devlet terörüne yaslanarak, işçi sınıfı ve emekçilerin her türlü talebini zapturapt altına almaya girişti.

Bu bakımdan özellikle de Nisan ayı boyunca ortaya çıkan resim, AKP-MHP iktidarının, işçi sınıfına yönelik saldırganlığında bugüne kadar ki en ileri noktayı göstermiştir.

Kuşkusuz bu durum çelişkilerin iktidar cenahı açısından geldiği aşamayı ve içeride, toplumun derinliklerinde, kılcal damarlarında biriken öfkeden duyulan korkuyu göstermiştir.

Salgın Bahanesine Geçit Yok; Her Yer 1 Mayıs!

Partizan olarak 2021 1 Mayıs’ını “ Emeğimiz ve geleceğimiz için her yer 1 Mayıs” şiarıyla karşıladık. Gerek 1 Mayıs sürecine yönelik kolektif tartışma ve hazırlık sürecinin yürütülmesi gerekse de materyallerin çıkarılması anlamında önceki yıla oranla daha iyi bir tablo ortaya koyduğumuz bir 1 Mayıs’ı geride bıraktık.

Derinleşen ve etkisi iyice belirginleşen salgın gerçekliğinin çalışma ve 1 Mayıs çağrılarımızı, kısmen negatif etkilediğini de eklemek gerekir. Diğer yandan pandemi gerçekliğini de gözeten daha etkin bir tartışmada eksik kaldığını da.

Partizan olarak belirlediğimiz bölgelerde ve faaliyetimizin olduğu illerde mevcut gücümüzü, önceki yıla oranla, pandemi gerçekliği ekseninde daha etkin bir şekilde harekete geçirebildiğimizi, kitle çalışması bağlamında olumlu bir tutum ortaya koyduğumuzu söylemek mümkün.

Kendi örgütsel gerçekliğimize uygun materyal ve yöntemlerle, örgütlü yapımızın özgün faaliyetimizi dinamik, canlı ve yaratıcı bir şekilde yaşama geçirdiği bir gerçek. 1 Mayıs günü pek çok ilde açığa çıkan ısrar, irade ve umut aşılayan direnişin hazırlık sürecinde ortaya koyduğumuz bu motivasyondan beslendiğini de söylemeliyiz.

Nisan ayı boyunca gerek işçi direnişleriyle dayanışmanın büyütülmesi gerekse de yasaklara rağmen 1 Mayıs çağrılarının yapılması ve 1 Mayıs’ın yasaklanamayacağı ortaya koyduğumuz duruş, 1 Mayıs günü açığa çıkan güçlü tutumu hazırlamıştır.

2021 1 Mayıs’ı tamda şiarımızda ifade ettiğimiz gibi yasaklara ve pandemi fırsatçılığına rağmen bulunduğumuz her alanda her yeri 1 Mayıs alanı haline getirme iradesi ve cüreti ortaya koyduğumuz bir tabloya tanıklık etmiştir.

2021 1 Mayıs’ı siyasi iktidarın salgın bahanesi ve kozunun, devrimci-ilerici güçler üzerindeki etkisinin önemli oranda kırıldığı bu yanıyla devrimci irade ve cüretin karşılık bulduğu bir dönem olmuştur. Partizan olarak bu sürecin doğrudan bir parçası ve öznesi olduk, 1 Mayıs iradesi ile umudunu büyüttük!

Birleşik Direnişle Kazanacağız!

2021 1 Mayıs’ına kendi özgün çalışmamızla birlikte Birleşik Mücadele Güçleri’nin(BMG) “Emeğimiz ve özgürlüğümüz için her yer 1 Mayıs, her yer direniş” sloganıyla yürüttüğü kampanyanın da bir parçası olarak hazırlandık.

Aralık ayından bu yana Partizan olarak bileşeni olduğumuz BMG, Nisan boyunca İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir’de yürüttüğü çalışmalarla birleşik mücadele fikriyatını pratiğe geçirmek için yoğun bir çaba ortaya koydu.

Mart ayında örgütlediğimiz “Emeğimiz ve özgürlüğümüz için Örgütlenelim” kampanyası ve Newroz’un yarattığı moral ve motivasyonla 1 Mayıs çalışmalarımıza başladık.

BMG olarak bir yandan kendi çalışmalarımızı örgütlerken diğer yandan dışımızdaki oluşum ve platformlarla da birleşik mücadeleyi örgütlemeye özen gösterdik.

İstanbul’da 1 Mayıs Platformu’yla eş güdümlü ve kesişen bir çalışmayla, İzmir’de 1 Mayıs İnsiyatifi’yle, dışımızdaki devrimci- ilerici güçlerle birlikte yürüme çabası ortaya koyduk.

Nisan ayı boyunca devletin gözaltı, yasak ve para cezalarına rağmen canlı-dinamik bir örgütlenme çalışması ve 1 Mayıs çağrısı yaptığımızı söylemek mümkün.

BMG olarak Nisan ayı boyunca ortaya koyduğumuz pratik 1 Mayıs günü Taksim’de, Esenyurt’ta ve Sarıgazi’de; İzmir’de pek çok mahallede ve Ankara’nın semtlerinde yasağa ve söz de salgın önlemlerine rağmen 1 Mayıs’ın meşruluğunu sahiplendiğimiz ve direnişi büyüttüğümüz bir tabloyu açığa çıkardı.

BMG’nin 1 Mayıs günü pek çok yerde Birleşik Gençlik Meclisleri’yle birlikte ortaya koyduğu duruş ve açığa çıkan enerji, bu topraklarda birleşik mücadelenin büyük bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

BMG olarak 1 Mayıs kampanyasında, Mart ayında yakaladığımız çıtanın altında kaldığımızı ona rağmen 1 Mayıs’ta ciddi bir sinerjiyi açığa çıkardığımızı da dile getirmek gerekir. 1 Mayıs’a ilişkin tekrar eden alan tartışmalarının odaklanmamızı dağıttığı açığa çıkmıştır.

Hazırlık süreci ve 1 Mayıs günü ortaya çıkan tablo, birleşik mücadeleye daha fazla yoğunlaşmanın gerekliliğini ve BMG’nin dışındaki devrimci, demokratik güç ve platformlar-birliklerle kurulacak ilişkiye dair daha derinlikli bir analize ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

2021 1 Mayıs’ı iktidarın elinde bir sopaya dönüşen salgın fırsatçılığına devrimci- ilerici güçler tarafından verilen güçlü bir yanıt olmuştur. İlerici sendikalar cephesinde 1Mayıs günü verilen başarısız sınavın yarattığı olumsuz hava, devrimci-ilerici güçlerin 1 Mayıs iradesiyle tersine çevrilmiştir.

Şimdi 1 Mayıs’ta sokakta büyüttüğümüz devrimci irade ve umudu, geniş emekçilere taşıma zamanıdır!

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu