EmekGüncel

Muğla’da 250’ye yakın işçiye işten atma ve ücret izin dayatması

Yatağan Termik Santralinde emekliliği gelmiş 43 işçinin işten çıkarılacağı, 4-C kapsamındaki 59 işçinin sözleşmeli yapılacağı, 193 işçinin de ücretsiz izne çıkarılacağı öğrenildi.

Muğla’da bulunan Yatağan Termik Santrali Maden Direktörlüğüne bağlı birimlerde çalışan emekliliği gelmiş 43 işçinin işten çıkarılacağı, 4-C kapsamındaki 59 işçinin sözleşmeli yapılacağı, 193 işçinin de ücretsiz izne çıkarılacağı öğrenildi.

Yerüstü sahalardaki kömür rezervinin tükenmesi ve bu rezervlerin devamında olan sahanın da sit alanı ilan edilerek çalışmaların mahkeme kararı ile durdurulduğu Yatağan’da şirket, Maden-İş’le yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını beklemeden bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Emekliliği gelmiş 43 işçinin yasal hakları ödenerek emekliye ayrılacakları, 59 işçinin tercih hakkı tanınmadan sözleşmeli personel olma hakları kapsamında ayrılmaları, 193 işçinin de 1 Ağustos itibarı ile yıllık ücretli izne ayrılmalarını, 1 Ekim 2021’ye kadar ücretsiz izne çıkarılmasını öngördükleri” yer aldı.

Santralde örgütlü Maden-İş tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut çalışma sahaların dışındaki projelerin 2014 yılından beri devam ettirilerek geçen 7 yıllık sürede sonuçlandırılmış olsa idi iş bu noktaya gelmez, atılmış oldukları maceradan başarısız olarak çıkmazlardı. Aksine daha geniş bir iş sahası ve işçi kapasitesi ile yöremizde işsiz olan gençlerimize de yeni iş kapıları açılırdı” denidi.

Maden-İş açıklamasında şu önerileri sıraladı:

  • Şirketin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan tüm çalışma arkadaşlarımıza hiçbir dayatma yapılmadan verilen sözler doğrultusunda işlerinin başında olması.
  • Hiçbir arkadaşımıza zorda bırakacak uygulamaların (ücretsiz izin vb.) yapılmaması.
  • Bu süreçte yasalarda ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakların eksiksiz olarak verilmesi.
  • Personellerin ücretsiz izne çıkartılması yerine maden sahalarındaki problemler çözülene kadar Santral Direktörlüğünde değerlendirilmesi.
  • Gelinen bu süreç ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen önlem olarak personel azaltılması yapılacak ise bu isteğe bağlı olarak yapılması.
  • Şirketin talebi sonucu ve kendi isteği ile ayrılmak isteyen arkadaşlarımız olur ise yasal hakların dışında ayrılmaya teşvik edici başka hakların da verilmesi.
  • İşyerinde emeklilik hakkını kazanmış olan yaklaşık 43 işçi çalışanımıza teşvik verilmek ve objektif olarak uygulanmak suretiyle iş akitlerinin feshi ile işyerinde işçi azaltılması yapılması halinde, diğer tüm çalışan işçilerimizin iş akitlerinin anılan mahkeme kararı sonuçlanıncaya kadar fesih edilmemesi.
  • Fesih edilmeyen bu çalışanlarımızın 59 kişisi özelleştirme ile şirkete devredilen 4-C’li arkadaşlar olmakla birlikte kalan 190 işçi arkadaşımızın öncelikle ücretli izinlerinin kullandırılması ve ücretlerin kesinti yapılmaksızın ödenmesi.
  • Şirket tarafından halen mahkeme kararı ile kapatılmayan sahalardaki üretimlerin bu işçilerimizle yapılması.
  • Mahkeme kararının kesinleşmesi ve şirketin maden üretiminin mahkeme karar ile engellenmesi halinde 4-C’li olan 59 arkadaşımızın ve diğer çalışanlarımızdan şirketin termik sahasına işçi nakillerinin yapılarak fesihlerin önüne geçilmesi.

Öte yandan 100’e yakın Yatağan işçisi Maden-İş Şube Başkanı Osman İlhan ve sendika avukatıyla bir toplantı yaptı. Evrensel’e konuşan işçiler “İşveren 1 Ekim’de ister 10 gün çalıştırırım istersem hiç çalıştırmam, belli olmaz demiş” dedi.

Sendikadan kendilerine “İsteyen dilekçeyle bütün haklarını alarak ayrılabilir” diye açıklama yapıldığını ifade eden işçiler, “Lojmanda kalanlar 3 ay süre kalabilecek dendi. Ayrılanlara 2-3 ay ikramiye verilecek. Bu kağıdı imzalarsak 2 maaş yerine 3 maaş verilecek, kabul edin diyorlar” dedi.

İşçiler verilen dilekçelerde ise “İşveren tarafından yaşanılan zorluk nedeni ile iş akdimin kıdem ve ihbar tazminatı, yasal tüm işçilik hakları ve verilecek teşvik ikramiyesinin tarafıma ödenmesi halinde iş akdinin işverence sonlandırılmasını kabul ediyorum” ifadeleri yer aldı. (Evrensel)

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu