Güncel

“Korona Virüsü için bilimin gerekleri yerine getirilmeli!”

Türkiye'de de görülmeye başlayan koronavirüsle ilgili açıklama yapan sağlık örgütleri, konunun bilimin gerektirdiği hassasiyetle ele alınmasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Covid-19 İzleme Grubu, “Koronavirüs – Türkiye’de Son Durum” başlıklı basın toplantısı düzenledi.

TTB’de gerçekleştirilen toplantıya, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan, TTB Covid-19 İzleme Grubu Üyeleri Prof. Dr. Özlem Azap (KLİMİK) Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz (TTB Halk Sağlığı Kolu) ve Prof. Dr. Sarp Üner (HASUDER) katıldılar.

Sağlık kurumları adına açıklamayı okuyan Prof. Dr. Sinan Adıyaman, “2019 yılının son günlerinde görülen Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) sağlık gündeminin ilk sıralarına yükselmiş ve hızlı bir yayılım göstererek Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu’ (Public Health Emergency of International Concern) ilân etmesine neden olmuştur.

Bu kapsamda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde hastalıkla mücadele açısından önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Aslında genel olarak bilinen bir virüs grubuna dâhil olan, ancak gerek yapı gerekse de hastalık tipi olarak yeni özellikler gösteren Yeni Koronavirüs Hastalığı, hızlı yayılımı nedeniyle endişe doğurmaktadır.

Hastalık ve hastalanma süreci ile ilgili yeni veri ve bilgilerin ortaya çıkması, sürecin seyrini değiştirebilecek özellikler taşımaktadır. Bu noktada doğru ve bilimsel içerikli bilgilerin paylaşılması, kamu kurumlarının etkin ve işlevsel müdahaleleri, salgın yönetimi ve halk sağlığı önlemleri kritik önem taşımaktadır” dedi.

Konuyu yakından takip ettiklerini ve sürekli gerekli uyarıda bulunduklarını vurgulayan Adıyaman, “Gelinen noktada salgına hazırlıklı olmak için kamucu bir sağlık sistemi, modern tıbbın, aklın ve bilimin rehberliğinde yürütülen etkin bir salgın yönetimi öncelikli olmalıdır. Kamu otoritesinin bu konudaki çabalarının güçlendirilmesi, sağlık kurumlarının hazırlıklı olması ve kamuoyunun aydınlatılması konularında gereksinimin sürdüğü izlenmektedir” dedi.

Adıyaman son olarak;

Unutulmamalıdır ki salgın gibi olağan dışı durumlarla mücadele ‘olağan’ sağlık sistemimizin özellikleriyle yakından ilişkilidir. Bu nedenle sağlık çalışanlarında güven duygusunun korunması ve toplumda panik ortamının oluşturulmaması önceliklidir. Şeffaf bir sürecin işletilerek toplumun güvenini zedelemeyecek bir süreç yönetimine ihtiyaç olduğu açıktır” şeklinde konuştu.

“Toplumun bütün kesimlerinin aklın ve bilimin gerektirdiği tedbirlerin alınması konusunda aydınlatılması, uygun koruma ve tedavi süreçlerinin ülkemizde yaşayan herkes için ayrımsız ve eşit bir biçimde hayata geçirilmesi esastır.

Hastalık ile ilgili en önemli risk grupları arasında yer alan sağlık çalışanları için koruyucu ekipmanlarının sağlanması konusunda herhangi bir aksaklık ve eksikliğin yaşanmamasını bekliyoruz.

Yurttaşlarımıza çağrımız; panik yapmadan kişisel önlemlerini almaları ve bu konuda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, Birliğimiz tarafından kurulan ‘TTB Yeni Koronavirüs Hastalığı İzleme Grubu’nun önerilerini yakından izlemeleri; doğrulanmamış haber kaynaklarına itibar etmemeleridir” dedi.

 

TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman, yapılması gerekenler hakkında şu bilgileri verdi:
-Hastalık, hasta kişilerin öksürmesi, aksırması ve hapşırması sonrası saçılan damlacıkların yoluyla sağlam kişilere bulaşmaktadır. Bu damlacıkların etrafa saçılması önlemeye çalışılmalıdır.

-Genel bir önlem olarak kalabalık ortamlara girilmemeli, öksüren, aksıran ve hapşıran kişilerden en az 1 metre uzakta durulmalıdır.

-Korunmada en etkin yöntem diğer birçok hastalıktan korunmada olduğu gibi el temizliğidir. Ellerin temiz olması, sadece koronavirüsten değil, diğer tüm solunum yollarında hastalık yapan virüslerden korunmayı sağlar. Bu amaçla el temizliğine dikkat edilmesi, temiz olmayan ellerin göz, ağız ve buruna götürülmemesi çok önemlidir.

-El temizliğinin sağlanabilmesi için eller sık sık, parmak aralarını, el sırtını, tırnakları ve başparmağı da içerecek şekilde sabunlayarak en az 20 saniye süreyle yıkanmalıdır.

-Maske kullanımı genel olarak öksürüğü olan kişiler için önerilmektedir. Bu anlamda sağlam bireylerin maske takmasına gerek yoktur. Maske kullanımı el temizliği ile birlikte yapılmadığında koruma sağlamamaktadır.

-Sağlık çalışanları ve hasta kişilere bakan aile bireyleri ya da görevliler mutlaka maske kullanmalıdır.

-Yeni Koronavirüs Hastalığı’nın görüldüğü ülkelere ve bölgelere seyahat edenler ya da bu bölgelerden gelen kişilerle temas edenler ateş, öksürük, nefes darlığı yakınmaları olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu