Emek

KESK’ten üyelerinin OHAL Komisyonu’na yaptığı başvurulara dair açıklama

KESK’e bağlı sendikalara üye binlerce emekçi, KHK’lerle görevlerinden ihraç edilmesi ardından OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurmuş ancak çok azının başvurusu kabul edilmişti. Konuya dair açıklamada bulunan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK üyesi 4 bin 617 kişinin komisyona başvurduğunu, şu ana kadar 117’sinin görevlerine iade edildiğini, 249 kişinin başvurusunun ise ret edildiğini açıkladı.

H. Merkezi: KESK düzenlediği basın toplantısında OHAL İnceleme Komisyonu’na yapılan başvuruların hukuksuz şekilde reddedilmesini ve beraberinde kararların geciktirilmesini protesto etti.

Basın toplantısında açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik yaptı. Başvurusu hukuksuz şekilde reddedilen KESK üyelerinin suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Bozgeyik, kararlarında geciktirilerek ikinci kez cezalandırmaya çalışıldığını ifade etti.

15 Temmuz sonrasında idarenin keyfi kararları ile hukukun nasıl katledildiği, temel sendikal hak ve özgürlüklerin kullanılmasının bile ‘suç’ kapsamına alınarak doğrudan cezalandırma yöntemlerinin nasıl hayata geçirildiğinin en somut örneği bu komisyon olmuştur” diyen Bozgeyik, “Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu ihraç edilenlerin iadesine karar verme yetkisi ile esasen idari bir birim olarak yargısal inceleme yetkisi ile donatılmıştır. Oysa OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun Türk Hukuk Sistemi içerisinde bir tarifi bulunmamaktadır. Komisyon Türkiye’nin hukuk sistemi içinde mevzuatça belirlenmiş bir yargı merci değildir. Bu durum yasalara ve anayasaya, yargısal işleyişe açıkça aykırıdır” dedi.

İhraç edilen kamu emekçilerinin başvurularının hangi usul ve esasa göre kabul ya da ret edildiği, yapılan soruşturmalarda hangi kıstasların temel alındığının tamamen muğlak olduğunu ifade eden Bozgeyik, “Bu muğlaklık bilinçli olarak tasarlanmış ve bir politika olarak benimsenmiş olup iktidarın istediği kararların çıkması amaçlanmaktadır. İktidar, düzenleyici yetkisini kullanarak kıyas yoluyla bir suç ve ceza oluşturma yoluna gitmiştir” diye belirtti. Bozgeyik, başvurusu hukuksuz şekilde reddedilen üyelerinin savcılıklara, Komisyon başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

KESK’lilerin ihraçlarının ana nedeni anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal eylem ve etkinliklere katılmalarıdır. Demokrasinin işlediği bir yerde temel hak ve özgürlüklerin kullanımı bırakın ihraç edilme gerekçesi olmayı, soruşturma konusu bile yapılamaz” şeklinde konuşan Bozgeyik, “Komisyon derhal lağvedilmeli ve haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmedir

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu