Güncel

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından infaz düzenlemesiyle ilgili yapılan açıklamada düzenlemenin koronavüris tedbiri olmaktan çok uzak ve adaletsiz olduğu vurgulandı.

Açıklamada Meclis’te görüşülen ve Covid-19 virüs salgınına ilişkin bir tedbir olarak gündeme getirildiği söylenen “2/2762 Esas Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”,  kamuoyunda bilinen adı ile “infaz yasası” teklifinin adaletsiz ve gerçek bir tedbir olmaktan bütünüyle uzak olduğu belirtildi.

Hapishanelerin, kapasitelerinin çok üzerinde doluluk oranlarıyla salgın risk alanlarının başında geldiğine, hapishanelerde genel olarak hijyen sorunları olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık hizmetlerine erişimin güçlüğü, mahpusların bağışıklık sisteminin zayıf olduğu doğrudur ve tüm bu konularda acil önlem almak şarttır. COVID-19 salgını nedeniyle ülkemiz cezaevlerinde, hastalar, yaşlılar ve risk grupları başta olmak üzere ayrımsız ve ayrıcalıksız olarak herkesi kapsayacak fiili tedbirlerin alınması ve yasal düzenlemelerin yapılması tıbben ve hukuken gerekli ve zorunludur”

Herkesin yaşam hakkını koruma ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturma yükümlülüğü altındaki devletin, ölümcül bir salgın karşısında alınacak tedbirlerde ayrımcılık yapmaya çabaladığının altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi; “Terörle Mücadele Kanunu’ndaki ‘terör’ tanımının muğlaklığı nedeniyle hapishanelerde olan çok sayıda gazeteci, aydın, avukat, insan hakları savunucusu, sendikacı, siyasetçi kapsam dışındadır. Siyasi iktidarı eleştirmenin “terör” kapsamına kolaylıkla girdiği bir ülkede, muhaliflere yönelik intikamcı bir tutumun salgın koşullarında dahi sürdürülmesi kabul edilemez.

Cinayet, kadına yönelik şiddet, cinsel istismar, uyuşturucu temin etmek ve organize suç örgütü yönetmek gibi suçlardan hüküm giyenler tahliye olabilecekken, haklarında bir hüküm olmayan, hatta henüz davası bile açılmayan tutukluların kapsam dışı kalması ve tutukluluk hallerine son verilmemesi hiçbir adalet terazisi ile izah edilemez.”

Açıklamada, risk grubunda olan, kronik hastalığı olan tutsakların tartışma konusu bile edilmemesinin adaletle de vicdanla da bağdaşır bir yanının olmadığı, hukuksuz ve adaletsiz bir “özel af” düzenlemesi yerine yapılması gerekenin; öncelikle ve hızla hapishanelerdeki insanların sağlığını koruyacak adil, hakkaniyetli önlemler almak, infaz yasasında da adalete ve eşitliğe uygun davranmak, hapishanelerdeki Covid-19 vakalarıyla ve varsa can kayıplarıyla ilgili şeffaf bilgi vermek olduğu dile getirildi.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu