GüncelManşet

DİSK-AR’ın işsizlik raporuna göre, işsizlik oranı 18,5

H. Merkezi: Bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Ocak 2015 işsizlik verilerini değerlendirdi.

İşsizlik 2010 Kriz Dönemini aşarak rekor kırdı!

Türkiye ekonomisinde büyüme oranlarında yaşanan düşüş işsizlik verileri kriz dönemi verilerinin üzerinde tutmaya devam ettiğini belirten DİSK-AR, resmi işsizlik oranının yüzde 11,3 ile geçtiğimiz yıla göre 1 puan artış kaydettiğini bildirdi. Tarım dışı işsizlik oranının ise yüzde 13,4 olduğunu belirtti. Resmi işsiz sayısı yeni seriye göre geçen yılın aynı dönemine nazaran 454 bin kişilik artış gösterdi ve 3 milyon 258 bine ulaştı. Bu verinin krizin hemen ardından 2010 yılının aynı dönemi için 3 milyon 227 bin olduğunu hatırlatan DİSK-AR, “İşsiz sayısı bu verilere göre kriz dönemi ve etkisindeki sayıları da aşarak bu dönem için de rekor kırdı” dedi.

Ocak 2015 döneminde resmi işsizlere, umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerle son 4 haftadır iş arama kanallarını kullanmayan ve işe başlamaya hazır olduğu halde bu nedenle işsiz sayılmayanlar da dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 18,5, işsiz sayısı da 5 milyon 794 bin kişi olarak gerçekleşti. İşinden memnun olmayan ya da daha fazla çalışmak istediği halde düzgün işler bulamadığı için çaresiz kısa süreli işler yapanlar ilave edildiğinde işsizler, gizli işsizler ve çaresizlerin toplam sayısı 6 milyon 885 bin kişiye ulaştı. Bunların geniş işgücü içindeki payı ise yüzde 22,02 oldu.

Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 26 oldu

Kadınlarda işsiz sayısı bir önceki aya göre azalsa da işsizliğin daha ağır bir biçimde yaşanmaya devam ettiğini kaydeden DİSK-AR, kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 17,3 olarak gerçekleştiğini açıkladı. DİSK-AR, kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 26 oldu.

Yükseköğretim mezunları arasında işsiz sayısı bir önceki senenin aynı dönemine göre 192 bin kişi arttığını ifade eden DİSK-AR, işsizlikteki toplam artışın yüzde 42’sini yükseköğretim mezunlarının oluşturduğunu kaydetti. DİSK-AR, Yükseköğretim mezunu resmi işsiz sayısı 686 bin kişi, resmi işsizlik oranı ise yüzde 11,2. Yükseköğretim mezunu kadınlar için ise bu oran yüzde 16,3 seviyesinde olduğunu belirtti.

TÜİK İşgücü anketi Ocak 2015 dönemi verilerine göre işsizlik hem görünen hem görünmeyen boyutlarıyla tehlike sinyalleri vermeye devam ettiğini belirten DİSK-AR, “Bu tehlike gençler, kadınlar, geçici çalışanlar açısından ciddi boyutlardadır. Gelecek dönem açısından kriz koşulları derinleştiği takdirde güvencesiz-geçici çalışanların, eğitimli işgücünün ve kadınların istihdamda yaşadığı problemlerin artacağı beklenebilir” tespitini yaptı.

Türkiye’de beş kişinin işini bir kişi yapıyor!

Türkiye’deki haftalık çalışma sürelerinin Avrupa ülkelerine göre 12 saat fazla olduğunu kaydeden DİSK-AR şunlara değindi: “Buna göre Türkiye’de 5 kişinin yapacağı işi 4 kişi yapmaktadır. Bir yandan işgücüne katılım oranlarını yükseltirken, öte yandan işsizlik verileri ile mücadele etmenin yegane yolu, gelir kaybına yol açmaksızın haftalık çalışma sürelerini azaltmaktan geçmektedir.

AKP Hükümeti’nin işveren çevrelerinin taleplerini Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ile programlaştırdığını, ucuz işgücü için, taşeron çalışmayı yaygınlaştırmayı, kıdem tazminatını fona devrederek ortadan kaldırmayı, kölelik bürolarını hayata geçirmeyi hedeflediğini belirten DİSK-AR, bu belge AKP’nin seçim sonrası için de gündeminde olduğunu ifade etti.

DİSK-AR işsizlikle gerçek anlamda mücadele için şunları önerdi:
-Haftalık çalışma süresi gelir kaybı yaşanmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
-Herkese en az 1 ay ücretli izin hakkı tanınmalıdır.
-Herkes için iş güvencesi ayrımsız bir biçimde uygulanmalıdır.
-Sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
-Taşeronlaşma ve kayıt dışı istihdam engellenmelidir.
-Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır.
-Kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
-Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

Daha fazla göster

İlgili Makaleler

Diğer içerik
Kapalı
Başa dön tuşu